ПРАВНИ АСПЕКТИ.

Правна бележка

© Авторско право BMW AG, Мюнхен, Германия. Всички права запазени.

Текстът, изображенията, графиките, звуковите файлове, анимационните файлове, видео файловете и подредбата им на сайтовете на BMW Group са защитени с авторски права и са предмет на друга защита на интелектуалната собственост. Тези елементи не могат да се копират с търговска цел или за търговско разпространение, нито да се променят или публикуват на други сайтове. Някои уебсайтове на MINI и техни дилъри могат да съдържат изображения, авторските права върху които са собственост на трети лица.

 

Гаранции, отговорност.

Информацията на този уебсайт се предоставя „такава, каквато е“, без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушения на права на трети страни. Макар че предоставената информация се смята за точна, не е изключено тя да съдържа грешки или неточности. При никакви обстоятелства Ауто Бавария не носи отговорност пред когото и да е за никакви специални, непреки или косвени щети във връзка с използването на този материал, освен ако не са причинени в резултат на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение. Ауто Бавария не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, които се поддържат от трети страни, и следователно се отказва от отговорност за всякакви връзки от този уебсайт към други уебсайтове.

Търговски марки.

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на този уебсайт са обект на правата върху търговските марки на BMW AG, включително всички марки, имена на модели, лога и емблеми.

Лицензи.

BMW Group и Ауто Бавария се стремят да ви предложат иновативен и информативен уебсайт. Въпреки това трябва да знаете, че BMW Group и Ауто Бавария трябва да защитават интелектуалната си собственост, включително всички патенти, търговски марки и авторски права. Следователно, моля, имайте предвид, че този уебсайт не предоставя никакви лицензи за употреба на интелектуалната собственост на компании от BMW Group или трети страни.

Указание за разход на гориво и емисии на CO2.

Допълнителна информация за официалния разход на гориво, официалните CO2 емисии и консумацията на електрическа енергия на нови пътнически автомобили можете да намерите в указанието за разхода на гориво, CO2 емисии и консумация на електрическа енергия на нови пътнически автомобили, което се предлага безплатно от всички търговци на автомобили и от DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Германия и което може да изтеглите от тук.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В някои раздели на уебсайта може да бъде поискано да се предоставят доброволно лични данни. Вашите лични данни ще бъдат използвани и съхранявани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

 

Предоставяйки личните си данни чрез уебсайта, Вие ги предоставяте на Ауто Бавария за регистрация в събития, за консултации, изпращане на продуктова информация, разпространение на предложения за обслужване и с цел проучване. Предоставяйки доброволно личната си информация, Вие се съгласявате да ви бъдат изпращани електронни съобщения (e-mail, SMS и други) от Ауто Бавария във връзка с горното, както и с това Ауто Бавария да прехвърля Вашите лични данни към БМВ Фертрийбс ГмбХ – клон България, BMW AG и други дружества от групата от дружества на BMW AG и към компании от дилърската мрежа на MINI за гореспоменатите цели.

Във всеки един момент можете да оттеглите даденото от Вас съгласие по отношение на всички или част от указаните видове използване и/или разкриване на личните Ви данни, както и да поискате промени в съхраняваните на Вашите лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до Ауто Бавария на адрес София 1766, ул. “Бизнес Парк София” 5 или на e-mail: gdpr@mini-autobavaria.bg.

 

Политика за поверителност

 

Политика за бисквитките

ИЗДАТЕЛ

Ауто Бавария

 

Адрес

ул. „Бизнес Парк София“ 5

1766, София

 

Търговски регистър

ЕИК: 130981656

ДДС идентификационен номер: BG130981656

 

Контакти

Телефон: +359 2 976 65 00

Факс: +359 2 976 65 87

E: contact@mini-autobavaria.bg