програма лоялни клиенти.

общи условия.

Общи условия на „Програма за лоялни клиенти“

Настоящите правила представят реда и условията на прилагане на Програмата за лоялни клиенти на „Ауто Бавария“ ООД, наричана по-нататък Програмата.

Организатор на Програмата за лоялни клиенти е „Ауто Бавария“ ООД, с ЕИК 130981656 със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк София“ №5, наричано „Ауто Бавария“.

От Програмата могат да се възползват всички клиенти на „Ауто Бавария“, които отговарят на критериите, посочени по-долу в настоящите условия. В настоящия документ за тези клиенти е възприет термина „лоялни клиенти“.

Програмата се състои в издаването на карти по вид и права, описани по-долу в настоящите условия.

 

І. УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

1. ИЗДАВАНЕ И УПОТРЕБА НА КЛИЕНТСКА КАРТА ПО ПРОГРАМАТА „ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ“

1.1. Издателят на карта за лоялни клиенти, наричана по-долу „карта“, е „Ауто Бавария“ ООД.

Заявителят, наричан по-долу „лоялен клиент“, възлага на „Ауто Бавария“ да издаде картата при изпълнени условията на настоящите Общи условия. Клиент може да бъде както всяко дееспособно физическо, така и всяко юридическо лице, отговарящо на условията, посочени по-долу.

Издадените карти остават собственост на Ауто Бавария и могат да бъдат изискани обратно по всяко време.

„Ауто Бавария“ си запазва правото да отхвърли молбата за издаване на карта без да е длъжно да посочва основания за това.

1.2. Всеки регистриран „лоялен клиент“ има право на преференциална услуга от „Ауто Бавария“ и/или на отстъпка от стандартната цена на даден продукт в е-магазина: shop.autobavaria.bg (към момента онлайн магазина работи с карти AUTO BAVARIA PREMIUM и AUTO BAVARIA EXCLUSIVE CORPORATE PARTNER) или във физическите автосалон и сервизи на Ауто Бавария.

Размерът на отстъпката и видът на преференциалната/ите услуга/и се определя от историята на
плащанията на клиента в „Ауто Бавария“ и се идентифицира с карта за „лоялни клиенти.“

2. ВИД НА КАРТИТЕ ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Съществуват пет вида карти за лоялни клиенти:

А/ AUTO BAVARIA PREMIUM (BMW):

1. Картата получават всички клиенти, регистрирани за програмата, закупили нов или употребяван автомобил, марка BMW, от „Ауто Бавария“ в предходните 5 години.

2. Картата получават всички клиенти, регистрирани за програмата, заплатили фактури в сервизите на „Ауто Бавария“ на обща стойност над 10 000 лева без ДДС за период от 1 /една/ година.

Картата дава право на:

 •  10% отстъпка от цената на Резервни части, Аксесоари и продукти от
  колекции BMW, MINI и BMW Motorrad Lifestyle
 • 10% отстъпка от цената на услугата Хотел за гуми с джанти
 • 50% отстъпка от цената на услугата Сервиз „от врата до врата“
 • 10% отстъпка от цената на услугата Ауто Бавария Мобилити
 • 10% отстъпка от цената на услугата Пълна автокозметика

Картите за отстъпка не важат за продукти, които са вече в промоция. Намалението, предоставено за ползване чрез картите, не може да се комбинира с други отстъпки.

 

Б/ AUTO BAVARIA PREMIUM (MINI):

1. Картата получават всички клиенти, регистрирани за програмата, закупили нов или употребяван автомобил, марка MINI, от „Ауто Бавария“ в предходните 5 години.

2. Картата получават всички клиенти, регистрирани за програмата, заплатили фактури в сервизите на „Ауто Бавария“ на обща стойност над 10 000 лева без ДДС за период от 1 /една/ година.

Картата дава право на:

 • 10% отстъпка от цената на Резервни части, Аксесоари и продукти от колекции BMW, MINI и BMW Motorrad Lifestyle
 • 10% отстъпка от цената на услугата Хотел за гуми с джанти
 • 50% отстъпка от цената на услугата Сервиз „от врата до врата“
 • 10% отстъпка от цената на услугата Ауто Бавария Мобилити
 • 10% отстъпка от цената на услугата Пълна автокозметика

Картите за отстъпка не важат за продукти, които са вече в промоция. Намалението, предоставено за ползване чрез картите, не може да се комбинира с други отстъпки.

 

В/ AUTO BAVARIA PREMIUM (BMW Motorrad):

1. Картата получават всички клиенти, регистрирани за програмата, закупили нов или употребяван мотоциклет, марка BMW Motorrad, от „Ауто Бавария“ в предходните 5 години.

Картата дава право на:

 • 10% отстъпка от цената на Резервни части, Аксесоари и продукти от колекции BMW, MINI и BMW Motorrad Lifestyle
 • 10% отстъпка от цената на услугата Хотел за мотоциклет

Картите за отстъпка не важат за продукти, които са вече в промоция. Намалението, предоставено за ползване чрез картите, не може да се комбинира с други отстъпки.

 

Г/ AUTO BAVARIA AFTER FIVE:

1. Картата получават всички клиенти, регистрирани за програмата, чиито автомобили се обслужват в сервизите на „Ауто Бавария“ и са на възраст над 5 години.

Картата дава право на:

 • Различни отстъпки на Резервни части, вариращи в диапазона от 10% до 20%, в зависимост от вида на резервните части.

Видът се определя спрямо рабатната група на желания артикул, а допустимата отстъпка - от оторизиран служител на „Ауто Бавария“ ООД.

Картите за отстъпка не важат за продукти, които са вече в промоция. Намалението, предоставено за ползване чрез картите, не може да се комбинира с други отстъпки.

 

Д/ AUTO BAVARIA EXCLUSIVE CORPORATE PARTNER

1. Картата получават всички Корпоративни клиенти, според класификацията на BMW, посочена на https://bmw-autobavaria.bg/corporate-sales

Картата дава право на:

 • 10% отстъпка от цената на Резервни части, Аксесоари и продукти от колекции BMW, MINI и BMW Motorrad Lifestyle

Картите за отстъпка не важат за продукти, които са вече в промоция. Намалението, предоставено за ползване чрез картите, не може да се комбинира с други отстъпки.

 

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Клиентската карта е лична и преотстъпването е забранено. Всеки участник в програмата има право само на една карта.

2. Издаването на клиентска карта за лоялност става в автосалона и сервизите на „Ауто Бавария“
при изпълнение на съответните изисквания, цитирани по-горе.

3. Издаването на клиентска карта е безплатно.

3.1. Ако картата бъде загубена, повредена или открадната, клиентът трябва да уведоми за това
„Ауто Бавария“ незабавно. Срокът за издаване на дубликат на клиентска карта е до 30 календарни дни. Ако загубената карта бъде намерена, тя следва да бъде предадена на „Ауто Бавария“.

4. Клиентската карта не е банкова карта и средство за разплащане.

5. Клиентите могат да се възползват от привилегиите, които получават с картата, като за целта показват картата на компетентен консултант на „Ауто Бавария“ при извършване на покупко-продажба на резервни части и аксесоари или оформянето на сервизната поръчка.

Клиентът трябва да представи клиентската си карта преди заплащане на покупката, за да може да се възползва от съответните предвидени отстъпки. В случай че клиентът е заплатил без да представи картата, същият не може да ползва отстъпката.

6. „Ауто Бавария“ си запазва правото да изиска и показването на личен документ с цел удостоверяване самоличността на лицето, представящо клиентската карта.

7. Картата е с валидност 1 година.

Картата може да бъде подновена след изтичане на срока за валидност. Подновява се по искане на
клиента и/или по искане на „Ауто Бавария“.

8. При регистрацията в програмата участниците се съгласяват да предоставят доброволно личните си данни, изисквани във формата за регистрация. Клиентът се задължава незабавно, в писмена форма, да уведоми „Ауто Бавария“ при всяка промяна на неговите контакти, адрес, наименование или данни на неговата фирма. Когато „Ауто Бавария“ не е уведомена за промяната, всички съобщения, изпратени на последния известен на „Ауто Бавария“ адрес, ще се считат за надлежно изпратени/връчени.

9. „Ауто Бавария“ си запазва правото за промяна на общите условия и процедурата по предоставяне на отстъпки. „Ауто Бавария“ си запазва правото по всяко време да предприема обновления и подобрения на предимствата, които картата предоставя, временно да преустановява действието на
офертите, отстъпките, промоциите и другите привилегии, предоставени специално за картодържателите, поради непреодолима сила, случайно събитие, както и поради техническа повреда. „Ауто Бавария“ има също така неотменимото право да прекрати действието на картите, като обяви това по подходящ за клиентите начин.

10. Валидните и актуални Общи условия са винаги само и единствено тези, публикувани на интернет адреса https://bmw-autobavaria.bg/tac-loyalty-program

11. Участниците в Програма декларират, че са запознати и съгласни с Политиката за поверителност на „Ауто Бавария“ ООД, в качеството му на администратор на лични данни, публично достъпна на интернет адрес: https://bmw-autobavaria.bg/privacy-policy  

С регистрацията в Програмата се приема, че Клиентите са потвърдили, че са прочели, разбрали и са се съгласили с Общите условия.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2019 г.